top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BY MARLOES PHOTOGRAPHY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie gerelateerde werkzaamheden van By Marloes Photography, zoals newborn, baby, zwangerschap en alle andere werkzaamheden.

Artikel 1 – Privacyverklaringen
Alle persoonlijke -en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
Er zal door het model/klant/voogd (hierna genoemd klant) geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotosessie door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukken, gewist of beschadigd raken. By Marloes Photography verplicht zichzelf de kans op eventuele storingen of gebreken zo veel mogelijk uit te sluiten. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. In dit geval zal er in overleg met model/ouder/voogd een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotosessie, met dezelfde overeenkomst als bij de eerste sessie.

Tijdens de fotosessies ga ik uit van ieders fantsoen, normen en waarden en hebben we respect voor elkaar. Mocht dit niet zo zijn dan kan ik de fotosessie ter plekke annuleren zonder terug betaling van de reportage kosten.

By Marloes Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Uit de informatie die op de website staat kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 3 – Publicatierecht
De klant geeft toestemming aan de fotografe om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. (De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding) De foto’s op de website zijn beschermd door het watermerk/lage resolutie. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

Artikel 4 – Auteursrecht
De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. De klant gebruikt de aangekochte grote bestanden zonder watermerk uitsluitend voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en het model de hiervoor geleverde bestanden gebruikt inclusief naamsvermelding. Dit zijn de bestanden voorzien van het watermerk van By Marloes Photography.

Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van By Marloes Photography.

Het ontvangen van de gekochte foto’s geeft klant hen niet automatisch de rechten op de foto’s. Klant, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 5 – Leveringstermijn
Binnen drie weken na de datum van de fotosessie ontvangt u een bericht dat u uw gemaakte foto’s klaar zijn en krijgt de klant de inloggegevens van hun persoonlijke online galerij. In deze galerij is het niet 
toegestaan om foto's op te slaan en te gebruiken!

De leveringstermijn voor de aangekochte digitale bestanden bedraagt maximum 2 weken na het maken van uw keuze, tenzij anders overeengekomen.

De leveringstermijn voor aangekochte of producten die inclusief zijn is afhankelijk van de leverancier. Wij doen ons uiterste best om de producten zo snel mogelijk bij u af te leveren.

Artikel 6 – Producten
Onder digitale foto’s wordt verstaan, aangekochte digitale foto’s, deze dienen los besteld te worden en zijn niet inbegrepen bij de standaard sessiekosten.

By Marloes Photography levert altijd de foto’s van een fotosessie digitaal op groot formaat (JPG) zonder watermerk.  Daarnaast worden zij geleverd op digitaal web-formaat (JPG) voorzien van watermerk (bij gebruik op internet en social media e.d. is de klant verplicht het web-formaat te gebruiken) De digitale bestanden worden bewerkt naar stijl en smaak van By Marloes Photography, hier gaat u als klant mee akkoord. De fotografe bepaald welke selectie foto’s aan haar kwaliteitseisen voldoen voor de klant. Een fotogalerij bevat 15 tot 20 bewerkte foto's. Onbewerkte foto’s worden niet geleverd en zijn niet te koop.

De digitale bestanden kunnen niet geretourneerd worden na aflevering van de digitale bestanden.
De gepersonaliseerde producten worden speciaal voor jou besteld en kunnen ook daarom niet geretourneerd worden.

Artikel 7 – Betaling
De aanbetaling van 50,00 zal binnen twee weken na reserveren via overschrijving of contant worden betaald tenzij anders schriftelijk afgesproken. Bij last minute boekingen moet de betaling binnen 24 uur worden voldaan. Het resterende bedrag moet binnen 7 dagen na de fotosessie voldaan worden. 

De fotoshoot is pas gereserveerd wanneer de aanbetaling voldaan is.

Betaling door cadeaubon is mogelijk, de uitgegeven cadeaubonnen zijn tot een jaar na datum geldig.
Het overige tegoed kan besteed worden aan producten, er word geen geld terug gegeven.

 

Artikel 8 - Annuleren

Bij annuleren na officieel reserveren en zonder geldige reden rekent By Marloes Photography 25% annuleringskosten van de afgesproken reportageprijs. Annuleren kan alleen schriftelijk via e-mail.

.

Bij het afzeggen van of niet op komen dagen bij de shoot gelden de volgende regels:
- Afzeggen na afspraak inplannen en ontvangen factuur maar een maand of eerder voor de shoot datum/uitgerekende datum, dan betaal je €25,00 annuleringskosten.

– Afzeggen een maand tot 14  dagen voor de shoot datum/uitgerekende datum 50% van de afgesproken reportageprijs

– Afzeggen 14 dagen tot 7 dagen voor de shoot datum/uitgerekende datum 75% van de afgesproken reportageprijs

– Afzeggen binnen een week tot de shoot datum/uitgerekende datum of niet op komen dagen op de afgesproken datum. Dan wordt de volledige reportageprijs in rekening gebracht en word ook geen bedrag meer terug betaald.

*In bepaalde situaties kan er afgeweken worden van de annuleringskosten, denk hierbij aan ziekte, overlijden van naaste familie etc.
De fotografe bepaald wanneer u recht heeft op volledige restitutie.
 

Heb je je bedacht en wil je je reservering en afspraak na annulering toch door laten gaan? Dan reken ik €25,- administratie kosten voor het opnieuw in orde maken van jou reservering.

By Marloes Photography houdt zich het recht voor om een fotoshoot met geldige reden te annuleren. Hierbij is By Marloes Photography niet verplicht om vervanging te regelen.

Ben je te laat voor je fotoshoot?
Dat kan gebeuren maar de tijd dat je te laat bent kan ik helaas niet terugdraaien en gaat dus van je fotosessie tijd af. (newborn 0-30 minuten, overige shoots 0-15 minuten)
-Ben je bij een newbornsessie langer dan 30 minuten te laat? Ik kan dan helaas geen volledige reportage meer maken en ben dan genoodzaakt om de fotosessie te annuleren. Je hebt geen recht meer op restitutie.

-Ben je bij een baby, sitter, kind/gezinshoot 15 minuten te laat? Ik kan dan helaas geen volledige reportage meer maken en ben dan genoodzaakt om de fotosessie te annuleren. Je hebt geen recht meer op restitutie.
 

Indien er sprake is van overmacht is By Marloes Photography niet verplicht om gedane betalingen terug te betalen. Indien reeds betaalde reserveringen voor fotosessies niet door kunnen gaan staat By Marloes Photography in haar recht om deze fotosessie te verplaatsen naar een later tijdstip of de klant ontvangt een tegoedbon ter waarde van het aangekochte bedrag van de huidige fotosessie welke een jaar geldig is. Onder overmacht word verstaan, alle invloed van buitenaf zoals richtlijnen vanuit de overheid en alle ander verzien of onverziene omstandigheden waar By Marloes Photography geen invloed op uit kan oefenen waardoor zij niet in staat is om de gemaakte overeenkomst na te kunnen komen.
 

Artikel 9 – Extra kosten
De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht. Dit verschuldigde bedrag moet binnen een termijn van 5 werkdagen op rekening van By Marloes Photography staan. Extra kosten zijn kosten die niet in het pakket zijn inbegrepen zoals parkeerkosten, reiskosten of bijbestelde digitale foto’s en/of producten welke buiten het pakket vallen. Er zullen geen producten besteld en/of geleverd worden voordat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. In de omgeving van de fotostudio.

bottom of page