Scroll with your mouse or arrow keys to see more!

Okay

ALGEMENE VOORWAARDEN BY MARLOES PHOTOGRAPHY

Artikel 1 – Privacyverklaringen
Alle persoonlijke -en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen
Er zal door het model/klant/voogd (hierna genoemd klant) geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotosessie door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukken, gewist of beschadigd raken. By Marloes Photography verplicht zichzelf de kans op eventuele storingen of gebreken zo veel mogelijk uit te sluiten. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. In dit geval zal er in overleg met model/ouder/voogd een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotosessie, met dezelfde overeenkomst als bij de eerste sessie.

By Marloes Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Uit de informatie die op de website staat kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 3 – Publicatierecht
De klant geeft toestemming aan de fotografe om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. (De klant ontvang hiervoor geen vergoeding) De foto’s op de website zijn beschermd door het watermerk/lage resolutie. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

Artikel 4 – Auteursrecht
De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. De klant gebruikt de grote bestanden zonder watermerk alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en het model de hiervoor geleverde bestanden gebruikt inclusief naamsvermelding. Dit zijn de bestanden voorzien van het watermerk van By Marloes Photography.

Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van By Marloes Photography.

Het ontvangen van de foto’s geeft klant hen niet automatisch de rechten op de foto’s. Klant, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. Het model heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 5 – Leveringstermijn
Binnen twee of drie weken na de datum van de fotosessie ontvangt u een bericht dat u uw foto’s klaar zijn en kan er een bestelafspraak gemaakt worden.

De leveringstermijn voor de digitale bestanden bedraagt maximum 2 weken na het maken van uw keuze, tenzij anders overeengekomen.

De leveringstermijn voor producten is afhankelijk van de leverancier. Wij doen ons uiterste best om de gekozen producten zo snel mogelijk bij u af te leveren.

Artikel 6 – Producten
By Marloes Photography levert altijd de foto’s van een fotosessie digitaal op groot formaat (JPG) zonder watermerk.  Daarnaast worden zij geleverd op digitaal web-formaat (JPG) voorzien van watermerk (bij gebruik op internet en social media e.d. is de klant verplicht het web-formaat te gebruiken)De digitale bestanden worden bewerkt naar stijl en smaak van By Marloes Photography, hier gaat u als klant mee akkoord. De fotografe bepaald welke selectie foto’s aan haar kwaliteitseisen voldoen voor de klant. Onbewerkte foto’s worden niet geleverd en zijn niet te koop.

Artikel 7 – Betaling
Het overeengekomen bedrag zal binnen twee weken na reserveren via overschrijving worden betaald tenzij anders schriftelijk afgesproken. Bij last minute boekingen moet de betaling zo spoedig mogelijk worden voldaan. De fotosessie is pas gereserveerd wanneer de betaling voldaan is. Bij annuleren zonder geldige reden rekent By Marloes Photography €35,00 annuleringskosten.

Bij het afzeggen van of niet op komen dagen bij de shoot gelden de volgende regels:

– Afzeggen 48 uur of langer van tevoren: annuleringskosten a €35,00

– Afzeggen binnen 48 tot 24 uur van tevoren 50% van de afgesproken prijs

– Afzeggen binnen 24 uur of niet op komen dagen het gehele bedrag

*In bepaalde situaties kan er afgeweken worden van de annuleringskosten. De fotografe bepaald wanneer u recht heeft op volledige restitutie.

Artikel 8 – Extra kosten
De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht. Dit verschuldigde bedrag moet binnen een termijn van 5 werkdagen op rekening van By Marloes Photography staan. Extra kosten zijn kosten die niet in het pakket zijn inbegrepen zoals parkeerkosten, reiskosten of bijbestelde foto’s en/of producten welke buiten het pakket vallen. Er zullen geen producten geleverd worden voordat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. In de omgeving van de woonkamer studio.

Meer informatie nodig? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op via het contactformulier.